Προσφορές ως  60% μέχρι εξάντληση αποθεμάτων  2020