"Αλογάκια  Αμερικάνικου Τύπου"  ηλικίες  3χρ. ως  100 χρ. &  για ενήλικες  &  επαγγελματίες