Διατίθονται αλογάκια για όλες τις ηλικίες  3χρ. ως  100 χρ  για ενήλικες  &  επαγγελματίες

  • Τηλέφωνο
  • Facebook Social Icon
  • Mail
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,ΕΥΟΣΜΟΣ  28ης ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 39 & ΠλΑΤΩΝΟΣ 44