Η επιχείρηση δεν συλλέγει και δεν έχει πρόσβαση σας στοιχεία σας .

 

Οι Όροι Χρήσης, τους οποίους θα καλείστε

να αποδεχτείτε στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση

 

είναι ενδεικτικά: Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών,

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  • Τηλέφωνο
  • Facebook Social Icon
  • Mail
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,ΕΥΟΣΜΟΣ  28ης ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 39 & ΠλΑΤΩΝΟΣ 44