Λογαριασμός Τιμολογίων
 

ALPHA BANK Τράπεζα    

GR8201408230823002101023823
Δικαιούχος Σοφία Ιωαννίδου & Ειρήνη Ιωαννίδου
BIC Τράπεζας Δικαιούχου CRBAGRAA

 

 

 

 

Η επιχείρηση δεν συλλέγει και δεν έχει πρόσβαση σας στοιχεία σας .

 

Οι Όροι Χρήσης, τους οποίους θα καλείστε

να αποδεχτείτε στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση

 

είναι ενδεικτικά: Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών,

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.